Sykkelen – ingen urgammel oppfinnelse

 

Sykkelen er på vei inn i en ny storhetstid i den vestlige verden. En utvikling som er tvunget frem av flere ulike faktorer. En av dem er at dagens fokus på transportmidlers miljøavtrykk. Bilen i sin tradisjonelle form er i ferd med å bli utfaset til fordel for andre fremkomstmidler som påvirker miljøet i mindre grad. Og mange fokus er dermed flyttet over på sykkelen som i veldig liten grad forurenser og som dessuten tar betydelig mindre plass både når de er i bruk på gater og veier og når de står parkert. En annen faktor som har løftet interessen for sykkelen er det helsemessige aspektet. Stadig flere ser at det å bruke sykkel ikke bare er miljøvennlig, men at det dessuten gir gevinster i form av mer mosjon, og dermed også bedre helse.

Andre steder i verden har sykkelen som daglig transportmiddel hatt en helt annen posisjon enn det har hatt i den vestlige verdenen. Det er jo bare å se bilder fra sterkt befolkede områder som Kina og India der antallet sykler i bybildet er skyhøyt. Syklistene beveger i bybildet som insektsvermer selv om de også der har fått knallhard konkurranse fra bilene.

Det er i alle fall og uansett interessant å se hvordan sykkelbruken har variert over tid i de ulike deler av verden. Det er det denne bloggen kommer til å handle om. Her skal også blikket forsøksvis løftes for å reflektere litt over sykkelens plass i fremtiden. For mye tyder på at den kommer til å få en betydelig mer sentral plass enn den har hatt frem til i dag.

Ingen urgammel oppfinnelse

Hvem som oppfant sykkelen er det visstnok vanskelig å ha noen bastant oppfatning om. Det har vært hevdet at multi-geniet Leonardo a Vinci oppfant sykkelen, men teorien har blitt skutt ned av de fleste som har studert den store kunstneren og hans arbeider. At navnet kommer fra det greske ordet for hjul – kyklos – peker nok heller ikke i retning av at det var de gamle grekerne som stod for oppfinnelsen. Den er nok mye yngre enn som så. I alle fall når det gjelder tråsykkelen slik vi kjenner den i dag. Sparkesykkelen er eldre, men heller ikke den kan skilte med en historie som er vesentlig lengre enn 3-400 år. De første sparkesyklene kom antakelig på 1700-tallet og da man først hadde kommet på at man kunne transportere seg bare ved hjelp av hjul og egen kraft så ble kreativiteten utløst hos mange oppfinnsomme sjeler. For- og bakhjul med ulik størrelse, sete slik at man kunne sitte overskrevs å sparke seg frem, pedaler og kjede slik at man faktisk kunne trå seg frem. Alt dette ble nyvinninger som til slutt ledet frem til sykkelen slik vi kjenner den i dag.